Fumigante Fumiphos fosfuro de aluminio, 560 g/kg

PDF
Fumigante Fumiphos fosfuro de aluminio, 560 g/kg
1/1
PDF
19,02 €
755 UAH
≈ 20,38 US$
Contacte con el vendedor
Tipo otro producto fitosanitario
Ubicación Ucrania m. Kiyiv
Fecha de publicación may 19, 2023
Id. de stock del vendedor 1922
Información:
Ruso
Ucraniano
Eslovaco
Árabe
Traducir al español
Высокоэффективный фумигант для борьбы с вредителями запасов с инсектицидным и родентицидным действием.
Форма препарата действующее вещество:
Таблетки с содержанием фосфида алюминия, 560 г/кг (газ фосфин).
Упаковка:
Металлические бутылки по 1кг.
Период защитного действия:
Действует только в период экспозиции в зависимости от температуры 5-10 дней. После дегазации препарат защитным действием не обладает.
Механизм действия:
Высокоэффективный фумигант для борьбы с вредителями запасов с инсектицидным и родентицидным действием.
Форма препарата действующее вещество:
Таблетки с содержанием фосфида алюминия, 560 г/кг (газ фосфин).
Упаковка:
Металлические бутылки по 1кг.
Период защитного действия:
Действует только в период экспозиции в зависимости от температуры 5-10 дней. После дегазации препарат защитным действием не обладает.
Механизм действия:
В результате контакта действующего вещества фосфида алюминия с влагой атмосферного воздуха происходит химическая реакция, в результате чего происходит разложение препарата с выделением бесцветного газа фосфина, углекислого газа и аммиака. Газ фосфин вызывает паралич нервной системы вредителя в результате чего наступает нарушение процессов метаболизма и блокируется поступление кислорода в организм. В результате наступает гибель вредителей. Скорость воздействия препарата на вредителей зависит от концентрации газа в воздухе фосфина. Полная гибель открыто живущих вредителей достигается при обеспечении показателя концентрации фосфина на время экспозиции на уровне 7 г/ч/м
3
, вредителей в скрытой форме заражения зерна и зернопродуктов - 25 г/ч/м
2
.
Свойства и преимущества:
Фумифос обеспечивает 100% гибель всех вредителей сельскохозяйственной продукции при ее хранении, независимо от стадии развития насекомых, клещей, а также грызунов;
Фумифос широко применяется на хлебоприемных предприятиях, в коллективных и семеноводческих хозяйствах для обработки складов, мельниц, элеваторов, семян и продовольственного зерна, муки, круп, сухих овощей и другой сельскохозяйственной продукции;
Характеризуется высокой биологической активностью.
Регистрация препарата:
Вид обрабатываемой продукции
Объект
Норма расхода препарата
Условия применения
Зерно семенное, продовольственное, фуражное насыпью
вредители запасов
9 г/т (3 табл./т)
При 5-10 ºС экспозиция 10 суток, при 11-15°С – 7 суток, при 16-20°С – 6 суток, при 21-25°С – 5 суток. Дегазация – минимально 10 суток.
Зерно затарено в мешки; чай, арахис, какао бобы, сухофрукты, сухие овощи и т.п.
3-9 г/т (1-3 табл./т)
Незагруженные складские помещения
3-6 г/м
3
(1-2 табл./м
3
)
Классификация ВОЗ, токсикологическая характеристика:
I класс (сильнодействующие ядовитые вещества).
Срок годности и условия хранения препарата:
Три года в закрытой заводской упаковке при температуре от 0 до +35ºС.

Страна производитель: Украина
марка: Химагромаркетинг
Mostrar más
Traducir al español
Високоефективний фумігант для боротьби з шкідниками запасів з інсектицидною і родентицидным дією.
Форма препарату діюча речовина:
Пігулки з вмістом фосфіду алюмінію, 560 г/кг (газ фосфін).
Упаковка:
Металеві пляшки по 1 кг.
Період захисної дії:
Діє тільки в період експозиції в залежності від температури 5-10 діб. Після дегазації препарат захисним дією не володіє.
Механізм дії:
В результаті контакту діючої речовини фосфіду алюмінію з вологою атмосферного повітря відбувається хімічна реакція, в результаті чого відбувається розкладання препарату з виділенням безбарвного газу фосфіну, вуглекислого газу та аміаку. Газ фосфін викликає параліч нервової системи шкідника в результаті чого настає порушення процесів метаболізму і блокується надходження кисню до організму. Як результат наступає загибель шкідників. Швидкість впливу препарату на шкідників залежить від концентрації газу фосфіну в повітрі. Повна загибель відкрито живуть шкідників, досягається при забезпеченні показника концентрації фосфіну на час експозиції на рівні 7 г/год/м
3
, шкідників в прихованій формі зараження зерна та зернопродуктів - 25 г/год/м
2
.
Властивості і переваги:
Фумифос забезпечує 100 % загибель всіх шкідників сільськогосподарської продукції під час її зберігання, незалежно від стадії розвитку комах, кліщів, а також гризунів;
Фумифос широко застосовується на хлібоприймальних підприємствах, в колективних і насінницьких господарствах для обробки складів, млинів, елеваторів, насіння і продовольчого зерна, борошна, крупи, сухих овочів та іншої сільськогосподарської продукції;
Характеризується високою біологічною активністю.
Реєстрація препарату:
Вид оброблюваної продукції
Об'єкт
Норма витрати препарату
Умови застосування
Зерно насіннєве, продовольче, фуражне насипом
шкідники запасів
9 г/т (3 табл./т)
При 5-10 ºС експозиція 10 діб, при 11-15 ° С - 7 діб, при 16-20 ° С - 6 діб, при 21-25 ° С - 5 діб. Дегазація - мінімально 10 діб.
Зерно затареное в мішки; чай, арахіс, какао боби, сухофрукти, сухі овочі тощо
3-9 г/т (1-3 табл./т)
Незавантажені складські приміщення
3-6 г/м
3
(1-2 табл./м
3
)
Класифікація ВОЗ, токсикологічна характеристика:
I клас (сильнодіючі отруйні речовини).
Термін придатності та умови зберігання препарату:
Три роки в закритій заводській упаковці при температурі від 0 ºС до +35ºС.
 
Країна виробник: Україна
марка: Химагромаркетинг
Traducir al español
Vysoko účinný fumigant na boj proti skladovým škodcom s insekticídnym a rodenticídnym účinkom.
Forma lieku, účinná látka:
Tablety obsahujúce fosfid hlinitý, 560 g/kg (plynný fosfín).
Balenie:
Kovové fľaše po 1 kg.
Obdobie ochranného pôsobenia:
Platí len počas doby pôsobenia v závislosti od teploty 5-10 dní. Po odplynení liek nemá ochranný účinok.
Mechanizmus akcie:
V dôsledku kontaktu účinnej látky fosfidu hlinitého s vlhkosťou atmosférického vzduchu dochádza k chemickej reakcii, v dôsledku ktorej sa liečivo rozkladá za uvoľňovania bezfarebného plynného fosfínu, oxidu uhličitého a amoniaku. Plynný fosfín spôsobuje paralýzu nervového systému škodcu, v dôsledku čoho dochádza k narušeniu metabolických procesov a zablokovaniu prísunu kyslíka do tela. Výsledkom je smrť škodcov. Rýchlosť účinku lieku na škodcov závisí od koncentrácie plynného fosfínu vo vzduchu. Úplná smrť voľne žijúcich škodcov sa dosiahne, keď je indikátor koncentrácie fosfínu počas expozície na úrovni 7 g/h/m
3
, škodcovia v skrytej forme kontaminácie obilia a obilných produktov - 25 g/h/m
2
.
Vlastnosti a výhody:
Fumiphos zabezpečuje 100% úhyn všetkých škodcov poľnohospodárskych produktov počas ich skladovania, bez ohľadu na štádium vývoja hmyzu, roztočov a hlodavcov;
Fumiphos je široko používaný v podnikoch prijímajúcich obilie, v kolektívnych a semenných farmách na spracovanie skladov, mlynov, výťahov, semien a potravinárskeho obilia, múky, krúp, suchej zeleniny a iných poľnohospodárskych produktov;
Vyznačuje sa vysokou biologickou aktivitou.
Registrácia lieku:
Druh spracovaných produktov
Objekt
Miera spotreby lieku
Podmienky používania
Osivo, potraviny, kŕmne obilie vo veľkom
skladových škodcov
9 g/t (3 tablety/t)
Pri 5-10 °C je expozícia 10 dní, pri 11-15 °C - 7 dní, pri 16-20 °C - 6 dní, pri 21-25 °C - 5 dní. Odplynenie - najmenej 10 dní.
Obilie balené vo vrecúškach; čaj, arašidy, kakaové bôby, sušené ovocie, suchá zelenina atď
3-9 g/t (1-3 tab./t)
Vyložené sklady
3-6 g/m2
3
(1-2 tab./m
3
)
WHO klasifikácia, toxikologické charakteristiky:
Trieda I (silne jedovaté látky).
Čas použiteľnosti a podmienky skladovania lieku:
Tri roky v uzavretom továrenskom balení pri teplote od 0ºС do +35ºС.

Krajina výroby: Ukrajina
značka: Khimagromarketing
Traducir al español
مبيد فعال للغاية لمكافحة آفات المخزون بمفعول مبيد للحشرات والقوارض.
شكل الدواء ، المادة الفعالة:
أقراص تحتوي على فوسفيد الألومنيوم 560 جم / كجم (غاز الفوسفين).
التعبئة والتغليف:
عبوات معدنية سعة كل منها 1 كجم.
فترة العمل الوقائي:
إنه فعال فقط خلال فترة التعرض ، حسب درجة الحرارة ، لمدة 5-10 أيام. بعد التفريغ ، الدواء ليس له تأثير وقائي.
آلية العمل:
نتيجة لتلامس المادة الفعالة من فوسفيد الألومنيوم مع رطوبة الهواء الجوي ، يحدث تفاعل كيميائي ، ونتيجة لذلك يتحلل الدواء مع إطلاق غاز الفوسفين عديم اللون وثاني أكسيد الكربون والأمونيا. يسبب غاز الفوسفين شللًا في الجهاز العصبي للآفة ، ونتيجة لذلك تتعطل عمليات التمثيل الغذائي وتوقف إمداد الجسم بالأكسجين. والنتيجة هي موت الآفات. تعتمد سرعة تأثير الدواء على الآفات على تركيز غاز الفوسفين في الهواء. يتحقق الموت الكامل للآفات الحية بشكل مكشوف عندما يكون مؤشر تركيز الفوسفين أثناء التعرض عند مستوى 7 جم / ساعة / م
3
، الآفات في الشكل الخفي لتلوث الحبوب ومنتجات الحبوب - 25 جم / ساعة / م
2
.
الخصائص والمزايا:
يضمن Fumiphos موت 100 ٪ لجميع آفات المنتجات الزراعية أثناء تخزينها ، بغض النظر عن مرحلة تطور الحشرات والعث والقوارض ؛
يستخدم Fumiphos على نطاق واسع في مؤسسات تلقي الحبوب ، في المزارع الجماعية والبذور لمعالجة المستودعات والمطاحن والمصاعد والبذور والحبوب الغذائية والدقيق والجريش والخضروات الجافة وغيرها من المنتجات الزراعية ؛
يتميز بالنشاط البيولوجي العالي.
تسجيل الدواء:
نوع المنتجات المصنعة
هدف
معدل استهلاك الدواء
شروط الاستخدام
البذور والغذاء وحبوب العلف بكميات كبيرة
آفات المخزون
9 جم / طن (3 حبة / طن)
عند 5-10 درجة مئوية ، يكون التعرض 10 أيام ، عند 11-15 درجة مئوية - 7 أيام ، عند 16-20 درجة مئوية - 6 أيام ، عند 21-25 درجة مئوية - 5 أيام. التفريغ - 10 أيام على الأقل.
معبأة الحبوب في أكياس. الشاي والفول السوداني وحبوب الكاكاو والفواكه المجففة والخضروات الجافة ، إلخ
3-9 جم / طن (علامة تبويب 1-3 / t)
مستودعات فارغة
3-6 جم / م
3
(علامة تبويب 1-2 / م
3
)
تصنيف منظمة الصحة العالمية ، الخصائص السمية:
الفئة الأولى (المواد السامة القوية).
العمر الافتراضي وظروف تخزين الدواء:
ثلاث سنوات في عبوات مصنع مغلقة عند درجة حرارة من 0 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية.

بلد المنشا: أوكرانيا
العلامة التجارية: Khimagromarketing
Descripción
Fabricante Himagro Marketing
País de fabricación Ucrania
Volumen 1 l
Aplicación para grano
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares