ALFA Insekticid akaricid Blaster analog Nissoran - geksitiazoks 200 g insecticida

PDF
ALFA Insekticid akaricid Blaster analog Nissoran - geksitiazoks 200 g insecticida
1/1
PDF
Precio:
a consultar
Consulte el precio
Contacte con el vendedor
Marca ALFA
Modelo Інсектицид акарицид Бластер аналог Ніссоран - гекситіазокс 200 г
Tipo insecticida
Ubicación Ucrania m. Kiyiv
Fecha de publicación may 19, 2023
Agriline ID TW34160
Información:
Ucraniano
Alemán
Traducir al español
Інсектицид акарицид Бластер аналог Ніссоран - гексітіазокс 200 г/л, проти кліщів та яєць; соя, яблуня, виноградники
Діюча речовина
Гексітіазокс, 200 г/л
Формуляція
Порошок, що змочується
Призначення
Високоефективний акарицид контактно-шлункової дії проти найпоширеніших видів кліщів
Тара
Інсектицид акарицид Бластер аналог Ніссоран - гексітіазокс 200 г/л, проти кліщів та яєць; соя, яблуня, виноградники
Діюча речовина
Гексітіазокс, 200 г/л
Формуляція
Порошок, що змочується
Призначення
Високоефективний акарицид контактно-шлункової дії проти найпоширеніших видів кліщів
Тара
1 кг
Переваги
Широкий спектр акарицидної дії.
Висока ефективність контролю кліщів у стадіях розвитку: яйце - личинка–мавка.
Відсутність крос-резистентності з акарицидами з інших хімічних класів.
Тривалий захисний ефект (до 50 діб).
Відсутність фітотоксичності для сільськогосподарських культур.
Трансламінарна дія дозволяє проконтролювати шкідників, що не потрапили під обробку, перебуваючи у важкодоступних місцях.
Відсутність шкідливої дії на корисну ентомофауну.
Сумісність з іншими препаративними формами.
Спосіб застосування і норми витрат
Культура
Шкідник
Норма витрати препарату, кг/га
Спосіб обробки
Рядків очікування, днів
Макс. кількість обробок
Соя
Кліщі (в т. ч. яйця)
 0,20-0,25
Обприскування в період вегетації
 30
     1
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах
Яблуня
Кліщі (в т. ч. яйця)
 0,15-0,3
Обприскування в період вегетації
 30
     1  
Виноградники
Кліщі (в т. ч. яйця)
 0,12-0,18
  30
Механізм дії
Діюча речовина – гексітіазокс – відноситься до групи інгібіторів росту кліщів (MOA Group 10), запобігає розвитку кліщів від стадії яйця до дорослої стадії. Володіє трансламінарними властивостями: при попаданні на рослину проникає всередину листових пластинок. Завдяки швидкому поглинанню діючої речовини до листя препарат більш стійкий до опадів та інших несприятливих умов.
Властивості
Бластер ефективно діє на яйця, личинки на німфи кліщів. Проти дорослої стадії кліщів - імаго - препарат не активний, але самки, що контактували з препаратом, відкладають нежиттєздатні яйця. Надійно контролює наступні види кліщів: звичайний павутинний кліщ (Tetranychus telarius L.), червоний плодовий кліщ (Panonychus ulmi Koch.), туркестанський павутинний кліщ (Tetranychus turkestani), червоний павутинний кліщ (Tetranychus cinnabarinus), атлантичний павутинний кліщ (Tetranychus atlanticus), глодовий кліщ (Tetranuchus viennensis), червоний цитрусовий кліщ (Panonychus citri), виноградний павутинний кліщ (Eotetranychus pruni), грабовий павутинний кліщ (Eotetranychus carpini Oud.), жовтий яблуневий павутинний кліщ (Eotetranychus pomi). Завдяки високій фотостабільності та стійкості до високих температур навколишнього середовища, термін акарицидної дії складає до 50 діб. Акарицид Бластер не має фітотоксичності для сільськогосподарських культур. Візуальний ефект від застосуваня препарату спостерігається на 10 добу після застосування.
Загальні рекомендації
Обробку доцільно починати, коли рівень популяції дорослих кліщів низький (до массової появи кліщів). Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі та рясного змочування рослин під час проведення обприскування. Унікати застосування препарату під час спеки, посухи, заморозків, сильного вітру та інших несприятливих погодних умов. Акарицид можна змішувати з іншими загальновживаними пестицидами на відповідних культурах. Проте в кожному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. Додаткове додавання поверхнево-активних речовин Альфалип (0,2 л/га) або Альфалип Екстра (0,2 л/га) не є обов'язковим, але покращує змочуваність та прискорює проникнення діючої речовини до рослини. Бластер при дотриманні рекомендованих доз застосування є безпечним для ссавців, птахів та корисних комах
Норма витрати робочої рідини
Польові культури – 200-400 л/га, сади – 800-1000 л/га
Шкідливі фрази об'єкти
ціна: 3 538 грн/кг
Країна виробник: Україна
Шкідливий об'єкт: Кліщі
Оброблювані культури: соя, яблоня, виноградники
Препаративна форма: Порошок
Вміст діючої речовини: гекситиазокс 200 г/кг
Характер дії пестициду: Виборчого
Хімічний склад: Неорганічні
Упаковка: Пакет
Mostrar más
Traducir al español
Insektizid Akarizid Blaster analog Nissaran – Hexithiazox 200 g/l, gegen Zecken und Eier; Sojabohnen, Apfelbäume, Weinberge
Aktive Substanz
Hexithiazox, 200 g/l
Formulierung
Benetzbares Pulver
Termin
Hochwirksames Kontakt-Magen-Akarizid gegen die häufigsten Zeckenarten
Container
1 kg
Vorteile
Ein breites Spektrum akarizider Wirkung.
Hohe Effizienz der Zeckenbekämpfung in den Entwicklungsstadien: Ei – Larve – Made.
Fehlende Kreuzresistenz mit Akariziden anderer chemischer Klassen.
Langanhaltende Schutzwirkung (bis zu 50 Tage).
Keine Phytotoxizität für landwirtschaftliche Nutzpflanzen.
Durch die translaminare Wirkung können Sie Schädlinge bekämpfen, die nicht behandelt wurden und sich an schwer zugänglichen Stellen befinden.
Keine schädliche Wirkung auf die nützliche Entomofauna.
Kompatibilität mit anderen Arzneimittelformen.
Art der Anwendung und Kostennormen
Kultur
Pest
Drogenkonsumrate, kg/ha
Verarbeitungsmethode
Warteschlangen, Tage
Max. die Anzahl der Behandlungen
Soja
Zecken (einschließlich Eier)
0,20-0,25
Sprühen während der Vegetationsperiode
30
1
Bei folgenden Kulturen werden Präparate mit identischem Wirkstoff eingesetzt
Apfel
Zecken (einschließlich Eier)
0,15-0,3
Sprühen während der Vegetationsperiode
30
1
Weinberge
Zecken (einschließlich Eier)
0,12-0,18
30
Wirkmechanismus
Der Wirkstoff Hexityazox gehört zur Gruppe der Zeckenwachstumshemmer (MOA-Gruppe 10) und verhindert die Entwicklung von Zecken vom Eistadium bis zum Erwachsenenstadium. Es hat translaminare Eigenschaften: Wenn es auf die Pflanze trifft, dringt es in die Blattplatten ein. Aufgrund der schnellen Aufnahme des Wirkstoffs in die Blätter ist das Medikament resistenter gegen Niederschläge und andere widrige Bedingungen.
Eigenschaften
Blaster wirkt effektiv auf Eier, Larven und Nymphen von Zecken. Gegen das erwachsene Stadium von Zecken – Imago – ist das Medikament nicht wirksam, aber Weibchen, die mit dem Medikament in Kontakt kamen, legen nicht lebensfähige Eier. Bekämpft zuverlässig folgende Milbenarten: Gemeine Spinnmilbe (Tetranychus telarius L.), Rote Fruchtmilbe (Panonychus ulmi Koch.), Turkestan-Spinnmilbe (Tetranychus turkestani), Rote Spinnmilbe (Tetranychus cinnabarinus), Atlantische Spinnmilbe (Tetranychus atlanticus). ), Weißdornmilbe (Tetranuchus viennensis), Rote Zitrusmilbe (Panonychus citri), Traubenspinnmilbe (Eotetranychus pruni), Hainbuchenspinnmilbe (Eotetranychus carpini Oud.), Gelbe Apfelspinnmilbe (Eotetranychus pomi). Aufgrund der hohen Photostabilität und Beständigkeit gegenüber hohen Umgebungstemperaturen beträgt die akarizide Wirkungsdauer bis zu 50 Tage. Acaricide Blaster hat keine Phytotoxizität für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Der visuelle Effekt durch die Einnahme des Arzneimittels wird am 10. Tag nach der Einnahme beobachtet.
Allgemeine Empfehlungen
Es ist ratsam, mit der Behandlung zu beginnen, wenn die Population erwachsener Zecken niedrig ist (vor dem Massenauftreten von Zecken). Eine zwingende Voraussetzung ist eine kontinuierliche Abdeckung der Fläche und eine reichliche Benetzung der Pflanzen beim Sprühen. Nachteile der Verwendung des Arzneimittels bei Hitze, Trockenheit, Frost, starkem Wind und anderen widrigen Wetterbedingungen. Akarizid kann bei geeigneten Kulturen mit anderen häufig verwendeten Pestiziden gemischt werden. Allerdings ist es in jedem Fall notwendig, die Medikamente auf Verträglichkeit zu prüfen. Eine zusätzliche Zugabe der oberflächenaktiven Substanzen Alfalip (0,2 l/ha) oder Alfalip Extra (0,2 l/ha) ist nicht zwingend erforderlich, verbessert jedoch die Benetzbarkeit und beschleunigt das Eindringen des Wirkstoffs in die Pflanze. Blaster ist für Säugetiere, Vögel und nützliche Insekten sicher, wenn die empfohlenen Dosierungen eingehalten werden
Die Verbrauchsrate des Arbeitsmediums
Feldfrüchte – 200–400 l/ha, Obstgärten – 800–1000 l/ha
Schädliche Phrasenobjekte
Preis: 3.538 UAH/kg
Herstellungsland: Ukraine
Schädlicher Gegenstand: Zecken
Kulturpflanzen: Sojabohnen, Apfelbäume, Weinberge
Zubereitungsform: Pulver
Wirkstoffgehalt: Hexityazox 200 g/kg
Art der Pestizidwirkung: Selektiv
Chemische Zusammensetzung: Anorganisch
Verpackung: Paket
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares