Insecticida

PDF
insecticida
1/1
PDF
17,57 € / l
731 UAH
≈ 18,99 US$
Contacte con el vendedor
Tipo insecticida
Ubicación Ucrania m. Kyiv
Fecha de publicación más de 1 mes
Agriline ID PY34160
Información:
Ucraniano
Polaco
Rumano
Húngaro
Eslovaco
Traducir al español
Інсектицид Шаман ( Нурел Д ) хлорпірифос, 500 г/л + циперметрина 50 г/л, пшениця, ріпак, буряки, яблуня, горох
Високоефективний двокомпонентний інсектоакарицид контактно-кишкової дії проти широкого спектру шкідників сільськогосподарських культур.
Діюча речовина:
хлорпірифос, 500 г/л; циперметрин, 50 г/л
Виробник:
Петерс енд Бург Лтд, Угорщина
Формуляція:
концентрат емульсії
Інсектицид Шаман ( Нурел Д ) хлорпірифос, 500 г/л + циперметрина 50 г/л, пшениця, ріпак, буряки, яблуня, горох
Високоефективний двокомпонентний інсектоакарицид контактно-кишкової дії проти широкого спектру шкідників сільськогосподарських культур.
Діюча речовина:
хлорпірифос, 500 г/л; циперметрин, 50 г/л
Виробник:
Петерс енд Бург Лтд, Угорщина
Формуляція:
концентрат емульсії
Тарна одиниця:
каністра 5 л
Механізм дії. Хлорпірифос ціна
має контактно-системну дію, а також фумигантные особливості. Діюча речовина викликає параліч центральної нервової системи, що призводить до смерті шкідника. Хлорпірифос Україна, потрапляючи в організм, фосфорилирует певні субстрати. Таким субстратом є білковий фермент, що міститься в нервових тканинах, – ацетилхолинэстераза (АХЕ), що грає важливу роль у передачі нервового імпульсу.
Характеристика та переваги:
·
        
Ефективне знищення широкого спектру шкідників сільськогосподарських культур за рахунок комбінованої дії двох речовин.
·
        
Тривалий період активності препарату забезпечує надійний захист сільськогосподарських культур протягом 14 діб.
·
        
Швидке поглинання рослинами (протягом 1-1,5 годин ).
·
        
Сумісний з більшістю пестицидів крім препаратів, що мають лужну реакцію середовища і містять у своєму складі мідь.
Рекомендации по применению.
 Хлорпирифос купить цены вносят наземным опрыскиванием с нормой расхода рабочего раствора 200–300 л/га для полевых культур и 800–1000 л/га для садов, в зависимости от фазы развития культурных растений. Обязательным является  равномерное и полное покрытие рабочим раствором культурных растений при опрыскивании. Обработку проводят утром или в вечерний период, при скорости ветра до 3 м/с. Наличие капельной влаги на поверхности растений во время опрыскивания и повышенные температуры воздуха могут снизить эффективность действия препарата.
Приготовление рабочего раствора.
 Для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя заливают водой на 1/3 объема, включают режим смешивания и добавляют необходимое количество препарата. Доливают бак опрыскивателя до полного объема при включенном режиме смешивания. Во время внесения препарата режим смешивания должен быть включенным для поддержания рабочего раствора в однородном состоянии.
Регламент применения препарата
Культура
Вредный объект
Норма расхода препарата, л/га
Время обработки, особенности внесения
Срок ожидания/ кратность обработок
 
Пшеница озимая
Злаковые мухи, хлебная жужелица
1,0
Опрыскивание в период вегетации
 
Клоп вредная черепашка,
пиявицы, тля
0,75
30/1
Свекла сахарная
Обыкновенный и серый свекловичный долгоносик, щитоноски, свекловичные блошки
0,8
Опрыскивание в период вегетации
40/1
Яблоня
Плодожерки, листовертки, моли, клещи, тля
1,0–1,5
Опрыскивание в период вегетации
40/2
Рапс
Белянки
0,5
 
Опрыскивание в период вегетации
 
Рапсовый цветоед, крестоцветные
клопы, крестоцветные
блошки, листогрызущие совки
0,6
Опрыскивание в период вегетации
30/2
 
Мировой опыт применения препаратов
Культура
Вредный объект
Норма расхода, л/га
Период ожидания/максимальная кратность обработок
Пшеница яровая
Пиявицы, хлебный турун
0,75–1,0
ціна: 692 грн/л
Країна виробник: Угорщина
Шкідливий об'єкт: Кліщі, Листовійки, Плодожерки, Молі, Попелиця, Бурякова блошко, Совка, Хрестоцвіті блішки
Максимальна температура ефективної дії: 30 град
Мінімальна температура ефективної дії: 5 град
Оброблювані культури: Пшениця озима, Буряки цукрові, Яблуня, Гірчиця, ріпак ярий та озимий, Горох
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Вміст діючої речовини: Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрина 50 г/л
Характер дії пестициду: Виборчого
Хімічний склад: Неорганічні
Упаковка: Пластикова тара
марка: Нертус
Mostrar más
Traducir al español
Szamański środek owadobójczy ( Nurel D ) chloropiryfos 500 g/l + cypermetryna 50 g/l, pszenica, rzepak, buraki, jabłka, groch
Wysoce skuteczny dwuskładnikowy kontaktowo-jelitowy owadobójczy środek przeciw szerokiemu spektrum szkodników roślin uprawnych.
Substancja aktywna:
chloropiryfos, 500 g/l; cypermetryna, 50 g/l
Producent:
Peters & Burg Ltd., Węgry
Sformułowanie:
koncentrat emulsyjny
Jednostka tary:
kanister 5 l
Mechanizm akcji. Cena chloropiryfosu
ma działanie kontaktowo-układowe, a także właściwości fumigacyjne. Substancja czynna powoduje paraliż centralnego układu nerwowego, co prowadzi do śmierci szkodnika. Chloropiryfos Ukraina, dostając się do organizmu, fosforyluje niektóre substraty. Takim substratem jest enzym białkowy zawarty w tkankach nerwowych – acetylocholinoesteraza (ACE), która odgrywa ważną rolę w przekazywaniu impulsów nerwowych.
Charakterystyka i zalety:
·

Skuteczne niszczenie szerokiej gamy szkodników upraw rolnych dzięki połączonemu działaniu dwóch substancji.
·

Długi okres działania leku zapewnia niezawodną ochronę upraw rolnych przez 14 dni.
·

Szybka absorpcja przez rośliny (w ciągu 1-1,5 godziny).
·

Kompatybilny z większością pestycydów, z wyjątkiem preparatów, które mają odczyn zasadowy środowiska i zawierają w swoim składzie miedź.
Zalecenia dotyczące stosowania.
Ceny skupu chloropiryfosu stosuje się przy opryskach gruntowych przy zużyciu roztworu roboczego 200–300 l/ha w przypadku upraw polowych i 800–1000 l/ha w ogrodach, w zależności od fazy rozwoju roślin kulturowych. Podczas opryskiwania wymagane jest jednolite i całkowite pokrycie roztworem roboczym roślin uprawnych. Obróbka odbywa się rano lub wieczorem, przy prędkości wiatru do 3 m/s. Obecność wilgoci kropelkowej na powierzchni roślin podczas oprysków oraz podwyższona temperatura powietrza mogą obniżyć skuteczność leku.
Przygotowanie roztworu roboczego.
Aby przygotować roztwór roboczy, należy napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 1/3 objętości, włączyć tryb mieszania i dodać wymaganą ilość leku. Napełnij zbiornik opryskiwacza do pełnej objętości przy włączonym trybie mieszania. Podczas wprowadzania leku należy włączyć tryb mieszania, aby utrzymać roztwór roboczy w stanie jednorodnym.
Regulacja używania narkotyków
Kultura
Szkodliwy przedmiot
Wskaźnik spożycia leku, l/ha
Czas przetwarzania, funkcje aplikacji
Czas oczekiwania/częstotliwość przetwarzania

Pszenica ozima
Muchy zbożowe, robaki chlebowe
1,0
Opryskiwanie w okresie wegetacyjnym

Szkodliwy żółw,
pijawki, mszyce
0,75
30/1
Burak cukrowy
Ryjkowce pospolite i seryjne, tarczowce, pchły buraczane
0,8
Opryskiwanie w okresie wegetacyjnym
40/1
jabłoń
Owocożercy, skoczki polistne, ćmy, roztocza, mszyce
1,0–1,5
Opryskiwanie w okresie wegetacyjnym
40/2
Rzepak
Bielanka
0,5

Opryskiwanie w okresie wegetacyjnym

Kwiat rzepaku, krzyżowy
robaki, krzyżowe
pchły, odrosty obgryzające liście
0,6
Opryskiwanie w okresie wegetacyjnym
30/2

Światowe doświadczenia w używaniu narkotyków
Kultura
Szkodliwy przedmiot
Wskaźnik zużycia, l/ha
Okres karencji/maksymalna ilość zabiegów
Pszenica jara
Pijawki, chleb turun
0,75–1,0
cena: 692 UAH/l
Kraj producenta: Węgry
Obiekt szkodliwy: Kleszcze, Skoczki liściowe, Zjadacze owoców, Ćmy, Mszyce, Pchła buraczana, Łyżka, Pchły krzyżowe
Maksymalna efektywna temperatura: 30 stopni
Minimalna efektywna temperatura: 5 stopni
Uprawy: pszenica ozima, buraki cukrowe, jabłonie, gorczyca, rzepak jary i ozimy, groch
Forma preparatu: Koncentrat emulsyjny
Zawartość substancji czynnej: Chloropiryfos 500 g/l + cypermetryna 50 g/l
Charakter działania pestycydów: Selektywny
Skład chemiczny: Nieorganiczny
Opakowanie: Pojemnik z tworzywa sztucznego
Marka: Nertus
Traducir al español
Insecticid Shaman ( Nurel D ) clorpirifos, 500 g/l + cipermetrin 50 g/l, grau, rapita, sfecla, mar, mazare
Insectacaricid intestinal de contact cu două componente foarte eficient împotriva unei game largi de dăunători ai culturilor agricole.
Substanta activa:
clorpirifos, 500 g/l; cipermetrin, 50 g/l
Producător:
Peters & Burg Ltd., Ungaria
Formulare:
concentrat de emulsie
Unitate de tara:
recipient 5 l
Mecanism de acțiune. Pret clorpirifos
are un efect de contact-sistemic, precum și caracteristici fumigant. Substanța activă provoacă paralizia sistemului nervos central, ceea ce duce la moartea dăunătorului. Chlorpyrifos Ucraina, intrând în organism, fosforilează anumite substraturi. Un astfel de substrat este o enzimă proteică conținută în țesuturile nervoase - acetilcolinesteraza (ACE), care joacă un rol important în transmiterea impulsurilor nervoase.
Caracteristici si avantaje:
·

Distrugerea eficientă a unei game largi de dăunători ai culturilor agricole datorită acțiunii combinate a două substanțe.
·

Perioada lungă de activitate a medicamentului oferă o protecție fiabilă a culturilor agricole timp de 14 zile.
·

Absorbție rapidă de către plante (în decurs de 1-1,5 ore).
·

Compatibil cu majoritatea pesticidelor, cu excepția preparatelor care au o reacție alcalină a mediului și conțin cupru în compoziția lor.
Recomandări de utilizare.
Prețurile de cumpărare de clorpirifos se aplică prin stropire la sol cu o rată de consum a soluției de lucru de 200–300 l/ha pentru culturile de câmp și 800–1000 l/ha pentru grădini, în funcție de faza de dezvoltare a plantelor de cultură. O acoperire uniformă și completă a soluției de lucru a plantelor cultivate în timpul pulverizării este obligatorie. Prelucrarea se efectuează dimineața sau seara, cu o viteză a vântului de până la 3 m/s. Prezența picăturilor de umiditate pe suprafața plantelor în timpul pulverizării și temperaturile ridicate ale aerului pot reduce eficacitatea medicamentului.
Pregătirea soluției de lucru.
Pentru a pregăti soluția de lucru, umpleți rezervorul pulverizatorului cu apă până la 1/3 din volum, porniți modul de amestecare și adăugați cantitatea necesară de medicament. Umpleți rezervorul pulverizatorului la volumul maxim cu modul de amestecare activat. În timpul introducerii medicamentului, modul de amestecare trebuie activat pentru a menține soluția de lucru într-o stare omogenă.
Reglementarea consumului de droguri
Cultură
Obiect nociv
Rata consumului de droguri, l/ha
Timp de procesare, caracteristici ale aplicației
Timp de așteptare/frecvență de procesare

Grâu de iarnă
Muște de cereale, gândaci de pâine
1.0
Pulverizarea în timpul sezonului de vegetație

O insectă dăunătoare a țestoasei,
lipitori, afide
0,75
30/1
Sfeclă de zahăr
Gărgărițele comune și în serie ale sfeclei, viermii de scut, puricii de sfeclă
0,8
Pulverizarea în timpul sezonului de vegetație
40/1
măr
Mâncătorii de fructe, frunzele, moliile, acarienii, afidele
1,0–1,5
Pulverizarea în timpul sezonului de vegetație
40/2
Rapita
Belyanka
0,5

Pulverizarea în timpul sezonului de vegetație

Floare de rapiță, cruciferă
insecte, crucifere
purici, ventuze care roade frunze
0,6
Pulverizarea în timpul sezonului de vegetație
30/2

Experiență mondială în consumul de droguri
Cultură
Obiect nociv
Rata de consum, l/ha
Perioada de așteptare/număr maxim de tratamente
Grâu de primăvară
Lipitori, turun de pâine
0,75–1,0
preț: 692 UAH/l
Tara de productie: Ungaria
Obiecte dăunătoare: căpușe, frunze, mâncători de fructe, molii, afidele, purici de sfeclă, linguriță, purici crucifere
Temperatura maximă efectivă: 30 de grade
Temperatura minimă efectivă: 5 grade
Culturi cultivate: grâu de iarnă, sfeclă de zahăr, meri, muștar, rapiță de primăvară și de iarnă, mazăre
Forma preparativă: Emulsie concentrată
Conținut de substanță activă: Clorpirifos, 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
Natura acțiunii pesticidelor: selectivă
Compoziție chimică: anorganică
Ambalare: Recipient din plastic
marca: Nertus
Traducir al español
Sámán rovarirtó ( Nurel D ) klórpirifosz, 500 g/l + cipermetrin 50 g/l, búza, repce, cékla, alma, borsó
Rendkívül hatékony, kétkomponensű kontakt-bélrendszeri rovarirtó szer a mezőgazdasági növények számos kártevője ellen.
Hatóanyag:
klórpirifosz, 500 g/l; cipermetrin, 50 g/l
Termelő:
Peters & Burg Kft., Magyarország
Összeállítás:
emulziós koncentrátum
Tára mértékegysége:
kanna 5 l
A cselekvés mechanizmusa. Klórpirifosz ára
kontakt-szisztémás hatással, valamint füstölő tulajdonságokkal rendelkezik. A hatóanyag a központi idegrendszer bénulását okozza, ami a kártevő elpusztulásához vezet. A Chlorpyrifos Ukraine a szervezetbe jutva bizonyos szubsztrátokat foszforilál. Ilyen szubsztrát az idegszövetekben található fehérje enzim - az acetilkolinészteráz (ACE), amely fontos szerepet játszik az idegimpulzusok továbbításában.
Jellemzők és előnyei:
·

A mezőgazdasági növények kártevőinek széles körének hatékony elpusztítása két anyag együttes hatásának köszönhetően.
·

A gyógyszer hosszú működési ideje 14 napig megbízható védelmet nyújt a mezőgazdasági növények számára.
·

Gyorsan felszívódik a növényekben (1-1,5 órán belül).
·

A legtöbb peszticiddel kompatibilis, kivéve azokat a készítményeket, amelyek lúgos reakciót mutatnak a környezetre, és összetételükben rezet tartalmaznak.
Használati javaslatok.
A klórpirifosz felvásárlási árakat talajpermetezéssel alkalmazzuk, szántóföldi növényeknél 200–300 l/ha, kerteknél 800–1000 l/ha munkaoldat felhasználási arányban, a kultúrnövények fejlődési szakaszától függően. A permetezés során a kultúrnövények munkaoldatának egységes és teljes bevonása kötelező. A feldolgozást reggel vagy este végezzük, legfeljebb 3 m/s szélsebességgel. A permetezés során a növények felületén lévő nedvességcseppek jelenléte és a levegő megemelkedett hőmérséklete csökkentheti a gyógyszer hatékonyságát.
Munkaoldat elkészítése.
A munkaoldat elkészítéséhez töltse fel a permetezőtartályt vízzel a térfogat 1/3-áig, kapcsolja be a keverési módot, és adja hozzá a szükséges mennyiségű gyógyszert. Töltse fel a permetezőtartályt teljes térfogatra bekapcsolt keverési mód mellett. A gyógyszer bevezetése során a keverési módot be kell kapcsolni, hogy a munkaoldat homogén állapotban maradjon.
A kábítószer-használat szabályozása
Kultúra
Káros tárgy
Gyógyszerfogyasztás mértéke, l/ha
Feldolgozási idő, alkalmazás jellemzői
Várakozási idő/feldolgozás gyakorisága

Őszi búza
Gabona legyek, kenyérpoloskák
1.0
Permetezés a vegetációs időszakban

Egy káros teknős poloska,
piócák, levéltetvek
0,75
30/1
Cukorrépa
Közönséges és soros répazsizsik, pajzsférgek, répabolhák
0.8
Permetezés a vegetációs időszakban
40/1
almafa
Gyümölcsevők, levéllepkék, lepkék, atkák, levéltetvek
1,0–1,5
Permetezés a vegetációs időszakban
40/2
Repce
Belyanka
0.5

Permetezés a vegetációs időszakban

Repcevirág, keresztes virágú
poloskák, keresztesvirágúak
bolhák, levélrágó balekok
0.6
Permetezés a vegetációs időszakban
30/2

Világtapasztalat a droghasználat terén
Kultúra
Káros tárgy
Felhasználási arány, l/ha
Várakozási idő/kezelések maximális száma
Tavaszi búza
Piócák, kenyér turun
0,75–1,0
ár: 692 UAH/l
Gyártási ország: Magyarország
Káros tárgy: kullancsok, levéltölcsérek, gyümölcsevők, lepkék, levéltetvek, répabolha, gombóc, keresztes virágú bolhák
Maximális hatásos hőmérséklet: 30 fok
Minimális hatásos hőmérséklet: 5 fok
Termesztett növények: őszi búza, cukorrépa, almafa, mustár, tavaszi és őszi repce, borsó
Előkészületi forma: Emulziós koncentrátum
Hatóanyag tartalom: Klórpirifosz, 500 g/l + cipermetrin 50 g/l
A peszticid hatás jellege: Szelektív
Kémiai összetétel: Szervetlen
Csomagolás: Műanyag tartály
márka: Nertus
Traducir al español
Šaman insekticíd ( Nurel D ) chlorpyrifos, 500 g/l + cypermetrin 50 g/l, pšenica, repka, repa, jablko, hrach
Vysoko účinný dvojzložkový kontaktný črevný insekticíd proti širokému spektru škodcov poľnohospodárskych plodín.
Účinná látka:
chlórpyrifos, 500 g/l; cypermetrín, 50 g/l
Výrobca:
Peters & Burg Ltd., Maďarsko
Formulácia:
emulzný koncentrát
Tarovacia jednotka:
kanister 5 l
Mechanizmus akcie. Cena chlórpyrifosu
má kontaktný systémový účinok, ako aj fumigantné vlastnosti. Účinná látka spôsobuje paralýzu centrálneho nervového systému, čo vedie k smrti škodcu. Chlorpyrifos Ukrajina, vstupujúci do tela, fosforyluje určité substráty. Takýmto substrátom je proteínový enzým obsiahnutý v nervových tkanivách – acetylcholínesteráza (ACE), ktorý zohráva dôležitú úlohu pri prenose nervových vzruchov.
Vlastnosti a výhody:
·

Efektívne ničenie širokého spektra škodcov poľnohospodárskych plodín vďaka kombinovanému pôsobeniu dvoch látok.
·

Dlhá doba pôsobenia lieku poskytuje spoľahlivú ochranu poľnohospodárskych plodín počas 14 dní.
·

Rýchla absorpcia rastlinami (do 1-1,5 hodiny).
·

Kompatibilné s väčšinou pesticídov, okrem prípravkov, ktoré majú alkalickú reakciu prostredia a obsahujú vo svojom zložení meď.
Odporúčania na použitie.
Výkupné ceny Chlorpyrifosu sa aplikujú prízemným postrekom so spotrebou pracovného roztoku 200–300 l/ha pre poľné plodiny a 800–1000 l/ha pre záhrady v závislosti od fázy vývoja kultúrnych rastlín. Jednotný a úplný náter pracovného roztoku pestovaných rastlín počas postreku je povinný. Spracovanie sa vykonáva ráno alebo večer, pri rýchlosti vetra do 3 m/s. Prítomnosť kvapôčkovej vlhkosti na povrchu rastlín počas postreku a zvýšená teplota vzduchu môže znížiť účinnosť lieku.
Príprava pracovného roztoku.
Na prípravu pracovného roztoku naplňte nádrž postrekovača vodou do 1/3 objemu, zapnite režim miešania a pridajte potrebné množstvo liečiva. Doplňte nádrž postrekovača na plný objem so zapnutým režimom miešania. Počas zavádzania lieku by sa mal zapnúť režim miešania, aby sa pracovný roztok udržal v homogénnom stave.
Regulácia užívania drog
Kultúra
Škodlivý predmet
Miera spotreby liečiva, l/ha
Doba spracovania, funkcie aplikácie
Čakacia doba/frekvencia spracovania

Zimná pšenica
Obilné muchy, chlebové chrobáky
1,0
Postrek počas vegetačného obdobia

Škodlivá korytnačka,
pijavice, vošky
0,75
30/1
Cukrová trstina
Obyčajné a sériové repné nosatce, štítovky, repné blchy
0,8
Postrek počas vegetačného obdobia
40/1
jabloň
Plodožrúti, listonohy, molice, roztočce, vošky
1,0 – 1,5
Postrek počas vegetačného obdobia
40/2
Repkový
Belyanka
0,5

Postrek počas vegetačného obdobia

Repkový kvet, krížikovitý
ploštice, krížové
blchy, prísavky hryzúce listy
0,6
Postrek počas vegetačného obdobia
30/2

Svetové skúsenosti s užívaním drog
Kultúra
Škodlivý predmet
Miera spotreby, l/ha
Čakacia doba/maximálny počet ošetrení
Jarná pšenica
Pijavice, chlieb turun
0,75 – 1,0
cena: 692 UAH/l
Krajina výroby: Maďarsko
Škodlivý predmet: kliešte, listonohy, ovocinárky, mole, vošky, repná blcha, lopatka, krížové blchy
Maximálna efektívna teplota: 30 stupňov
Minimálna účinná teplota: 5 stupňov
Pestované plodiny: ozimná pšenica, cukrová repa, jablone, horčica, jarná a ozimná repka, hrach
Prípravná forma: Emulzný koncentrát
Obsah účinnej látky: Chlorpyrifos, 500 g/l + cypermetrin 50 g/l
Charakter účinku pesticídov: Selektívny
Chemické zloženie: Anorganické
Balenie: Plastová nádoba
značka: Nertus
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares